Dikuasakan oleh Blogger.

Khamis, 4 Oktober 2012

王力宏 Wang Lee Hom – Forever Love (PINYIN)
王力宏 Wang Lee Hom – Forever Love (PINYIN)


爱 你   不 是  因  为  你 的 美  而 已
ài nǐ   bú shì yīn wèi nǐ de měi ér yǐ
我 越  来  越  爱 你
wǒ yuè lái yuè ài nǐ
每  个 眼  神   触  动   我 的 心
měi gè yǎn shén chù dòng wǒ de xīn
因  为  你 让   我 看  见   forever
yīn wèi nǐ ràng wǒ kàn jiàn forever
才  了   解  自 己
cái liáo jiě zì jǐ
未  来  这  些  日 子   要  好  好  珍   惜
wèi lái zhè xiē rì zi   yào hǎo hǎo zhēn xī
爱 我 有  些  痛   苦   有  些  不 公   平
ài wǒ yǒu xiē tòng kǔ   yǒu xiē bù gōng píng
如 果  真   的 爱 我
rú guǒ zhēn de ài wǒ
不 是  理 所  当   然  的 决  定
bú shì lǐ suǒ dāng rán de jué dìng
感  到  你 的 呼 吸 在  我 耳 边
gǎn dào nǐ de hū xī zài wǒ ěr biān
像    微  风   神   奇
xiàng wēi fēng shén qí
温  柔  的 安 抚   我 的 不 安 定
wēn róu de ān fǔ   wǒ de bù ān dìng
所  以 我 要  每  天   研  究    你 的 笑   容
suó yǐ wǒ yào měi tiān yán jiū   nǐ de xiào róng
ooh… 多  麽 自 然
ooh… duō me zì rán
love forever love
love forever love
我 只  想    用     我 这  一 辈  子 去 爱 你
wǒ zhǐ xiǎng yòng   wǒ zhè yí bèi zi qù ài nǐ
从   今  以 後    你 会  是  所  有
cóng jīn yǐ hòu   nǐ huì shì suó yǒu
幸   福 的 理 由
xìng fú de lǐ yóu
爱 情   是  场    最  美  最  远   的 旅 行
ài qíng shì chǎng zuì měi zuì yuǎn de lǚ xing
沿  途 雨 季 泥 泞
yán tú yǔ jì ní nìng
偶 尔 阻 碍 我 们  的 前   进
óu ěr zǔ ài wǒ men de qián jìn
感  到  你 的 体 温  在  我 怀   里
gǎn dào nǐ de tǐ wēn zài wǒ huái lǐ
像    阳   光    和 熙
xiàng yáng guāng hé xī
巧   妙   的 融   化    我 的 不 安 定
qiǎo miào de róng huà   wǒ de bù ān dìng
不 可 思 议   证    明   我 爱 你 的 理 由
bù kě sī yì   zhèng míng wǒ ài nǐ de lǐ yóu
ooh… 多  麽 自 然
ooh… duō me zì rán
forever love
我 只  想    用     我 这  一 辈  子 去 爱 你
wǒ zhǐ xiǎng yòng   wǒ zhè yí bèi zi qù ài nǐ
从   今  以 後    你 会  是  所  有
cóng jīn yǐ hòu   nǐ huì shì suó yǒu
幸   福 的 理 由
xìng fú de lǐ yóu
你 感  动   的 眼  睛     我 沉   默 的 声    音
nǐ gǎn dòng de yǎn jing   wǒ chén mò de shēng yīn
彷   佛 就  是  最  好  的 证    明
páng fú jiù shì zuì hǎo de zhèng míng
就  让   我 再  说   一 次  I love you oh..
jiù ràng wǒ zài shuō yī cì  I love you oh..
直  到  永   远    forever love
zhí dào yóng yuǎn  forever love
forever love
我 只  想    用     我 这  一 辈  子 去 爱 你
wǒ zhǐ xiǎng yòng   wǒ zhè yí bèi zi qù ài nǐ
从   今  以 後    你 会  是  所  有
cóng jīn yǐ hòu   nǐ huì shì suó yǒu
幸   福 的 理 由
xìng fú de lǐ yóu
forever love
forever love
我 只  想    用     我 这  一 辈  子 去 爱 你
wǒ zhǐ xiǎng yòng   wǒ zhè yí bèi zi qù ài nǐ
从   今  以 後    你 会  是  所  有
cóng jīn yǐ hòu   nǐ huì shì suó yǒu
幸   福 的 理 由
xìng fú de lǐ yóu
forever love
Gara-gara tengok persembahan Shila Amzah kat Anugerah Asian Wave 2012, tetiba teriminat dengan lagu ni. Siap gegeh menghafal walaupun tak faham maksudnya... #pitam hahaha... layan...


Mantap